Økonomisk vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land
  • gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst
  • gjøre rede for økonomiske virkemidler som kan stimulere til nye arbeidsplasser