Et virkemiddel er dynamisk effektivt hvis det motiverer forurenseren til å innføre ny teknologi som forurenser mindre. For eksempel graderte støyavgifter på fly motiverer flyselskapene til å etterspørre støysvake flytyper. Det motiverer igjen flyfabrikkene til forskning og utvikling innenfor dette feltet.
Et annet eksempel kan være en bedrift som produserer russegensere med giftig trykk som forurenser, plutselig får avgift per trykk siden det forurenser miljøet rundt produksjonen. Da vil bedriften bli motivert til å finne andre måter å produsere genserne til billigere pris og med mer miljøvennlig materiale.