Arbeidsledighet og økonomisk politikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for ulike teorier om arbeidsledighet og vurdere egnede virkemidler mot ledighet
  • gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien
  • gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien
  • gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag
  • drøfte de viktigste økonomiske utfordringene som Norge står overfor i velferdspolitikken