Bakgrunnen for forskjellene mellom nord og sør er at de sørlige landene har et dårlig utviklet politisk system og infrastruktur, de sliter ofte med gjeld, borgerkriger, korrupsjon og dårlige ledere. Mens mange av landene i sør har drevet kriger, har landene i nord hatt mulighet til å utvikle sitt land. I tillegg er de fattige landene ofte tidligere kolonier der makthaverne var landene i nord. Allerede på 1700 tallet så vi denne utviklingen. Sør - landene produserte råvarer, mens landene i nord foredelt og solgte varene. Det var nord - landene som fikk gevinsten. Pengene de tjente ble blant annet brukt til å utvikle landet.
Det blir iverksatt mange tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet. Alt fra FNs omfattende prosjekter, til enkeltindividers tiltak. Mange norske skoler er hvert år med på Operasjon Dagsverk. Operasjon Dagsverk er av med og for ungdom. Det var ungdom som startet Operasjon Dagsverk i 1964 og det er ungdom som driver Operasjon Dagsverk i dag. Det er ungdom som jobber inn pengene her i Norge og det er ungdom som mottar midlene i sør.
Programmet er en ettårig utdanning for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Programmet er godkjent som nasjonalt prosjekt. Shonglap er en utdanning disse jentene ellers aldri ville ha fått. Bakgrunnen for shonglap prosjektet er at gjennom utdanning kan jentene unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. Gjennom utdanning får de selvstendighet og muligheten til å klare seg selv.
Kilder:
http://www.od.no/OD_2008/index.html

Anniken H. Pedersen og Victoria Høgheim