I Attacs artikkel ”Globaliseringens tilstand” mener forfatteren at globaliseringen har ført til at de rike landene har blitt enda rikere, mens de fattige landene har det like ille. De mener at globaliseringen er unødvendig og gammeldags. ”I stedet for frihandel for alle, har vi fått markedsandel for de rike og fremdeles er det slik at det er nasjonalstatene som forhandler, konkurrerer og sloss om ressursene i verden” (http://www.attac.no/omattac/nyheter/2007/1170072643).

Verdenshandelen er i dag preget av frihandel. Men det er fremdeles mye proteksjonisme. Denne proteksjonismen er laget av i-landene, og den rammer u-landene. Dette systemet må endres. Da finnes det to muligheter, man kan:

1. Innføre mer frihandel
2. Lage et annet proteksjonistisk system som er mer på u-landenes premisser.

Det er stor uenighet om hvilken strategi som er riktig.