Internasjonal økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne