Direkte virkemidler/inngrep i markedet:
Først og fremst vil vi forklare for all hva direkte virkemidler/inngrep i markedet er. Det er ganske enkelt virkemidler/inngrep som direkte påvirker miljøutslippene i verden. For å få to gode eksempler tar vi for oss utslippskvoter og forbud mot utslipp. Altså kan man få forbud mot utslipp av noen få stoffer, eller påbud som ber deg levere spesialavfall til spesielle steder. For eksempel skal ikke batterier kastes direkte i søppelbøtten hjemme, men leveres til et spesielt deponi.

Vi her i Norge er veldig strenge på utslipp og utslippstillatelser. Derfor er det forbudt å slippe ut en del stoffer, og man må i tillegg ha spesialtillatelse for å slippe ut noen stoffer. Dette er med på å begrense det giftige utslippet i landet vårt i dag. Til tross for flere forurensingslover er det likevel flere bedrifter som velger å trosse disse lovene. Dette fordi det viser seg at det er svært økonomisk gunstig i forhold til å følge regelverket.

Klimakvoter
Deretter kommer miljøkvotene mer kjent som klimakvoter. Miljøkvoter er tillatelser som må betales for, slik at man kan slippe ut et visst antall tonn utslipp i året. Fabrikker og store bedrifter pleier å måtte kjøpe mange slike i året. De finnes i begrensede antall, og derfor kan det være til stor hjelp om privatpersoner kjøper dem opp. Det vil da nemlig bli færre kvoter til bedriftene, og vi vil få en renere samvittighet og luft. Klimakvoter kan kjøpes ved å følge denne linken: http://www.minkvote.no/

Ved å ha slike klimakvoter vil staten kunne hindre store utslipp av CO2 og andre giftige gasser. Disse gassene er farlige for atmosfæren her på Jorden, og er med på å forsterke drivhuseffekten. Drivhuseffekten styrer varmen på jorda, og når denne blir sterkere, blir det også varmere. Slik det er nå beveger solens solstråler seg inn gjennom atmosfæren og ned på Jorda og varmer den opp. Disse strålene sendes deretter ut igjen, men ikke alle kommer seg ut, og noen spretter ned til Jorden igjen når de treffer atmosfæren. Drivhuseffekten holder dem inne. Når denne blir sterkere, vil færre solstråler slippe ut, og alle vil samles inn på Jorden. Dette fører til økt temperatur. Denne økte temperaturen fører til at en del dyre/plante-arter ikke overlever, og etterhvert vil nordpolen pluss innlandsisene vil smelte bort.

På minkvote.no kan man lese det at en klimakvote tilsvarer 1 tonn CO2 i året. Om man da kjøper opp 100 kvoter, vil man oppleve at vi får 100 tonn mindre utslipp av CO2 på 1 år. For at minkvote.no skal garantere at det faktisk blir 1 tonn mindre CO2 på 1 år, sjekkes dette av UNFCCC som er en bit av FN sine organisasjoner. Klimakvotene er med på å gjøre verden renere ved å enkelt regulere utslippene til forskjellige bedrifter. Forskjellige bedrifter kan ende opp med å eie for mange kvoter i forhold til det utslippet de kommer til å slippe ut, derfor kan de selge noen av sine kvoter videre til andre bedrifter som muligens trenger dem mer. Slik får alle bedriftene produsert så mye som de ønsker å produsere.

Kilder: