Skatteparadisene, et problem for verdensøkonomien

Et bedre begrep for skatteparadis er finansielle frihavner, fordi de brukes på ulike måter til å lure unna penger. I verden i dag har vi mellom 40-70 skatteparadiser, litt avhengig av hvordan vi regner. Noen av de meste kjente er Malta, Kypros og Bermuda, men det finnes mange skatteparadiser i Europa og i det Karibiske hav. På Bermuda har det blitt så populært å bo at staten nå krever at man kjøper eiendom til minimum 1 million dollar.
Ifølge OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er definisjonen på et skatteparadis følgende:
1) Ingen, eller neglisjerbare skatter
2) Beskyttelse/ hemmelighold av personlig finansiell situasjon
3) Manglende gjennomsiktighet
4) ”Ring fencing” (lavere skatter for selskaper eid av folk som ikke bor i skatteparadiset)


Skatteparadisene klarer å lure unna penger fordi de skjuler identiteten til de som plasserer pengene sine der. Vi kan si at skatteparadisene betjener tre kundegrupper:

ü Lovlig tjente penger unndras skatt på en lovlig måte
ü Lovlig tjente penger unndras skatt, men på en lovlig måte ved å tøye skatteregler til det ytterste.
ü Skatteparadisene blir brukt for å få ulovlig tjente penger til å framstå som lovlig tjente penger, dette kalles hvitvasking.Skatteparadisene er et problem for verdensøkonomien. De beskytter kriminelle som hvitvasker penger, eller som vil unngå å betale skatt. Når pengene tas ut av kontoen i et skatteparadis, er de allerede hvitvasket fordi det nærmest er umulig for myndighetene å spore hvordan de er tjent. Da blir det umulig å avdekke kriminalitet, og det blir umulig å inndrive skatt. Derfor hindrer disse paradisene i å bekjempe kriminalitet. Inntekstfordelingen blir også skeiv fordi det blir vanskelig å skattlegge kapitalen på en rimelig måte. Særlig rammes fattige land som sårt trenger de skatteinntektene som kapitalen kunne ha gitt dem.

http://venstresida.net/site/img/Skatteparadis.pdf