1. Inngrep i markedet Omsettbare utslippskvoter (Oliver)
 2. Direkte og indirekte inngrep i markedet > (Sebastian, Ingrid og Miriam)
 3. Klimakvoter (Haakon og Aleksander)
 4. Kategorisering av virkemidler:
  - Dynamisk effektive
  - Styringseffektive
  - Kostnadseffektive
 5. Virkningen av en miljøavgift
 6. Avgift kontra kvoter
 7. CDM-kvoter (Henrikke, Eline, Christine)
 8. Klimaforslag (Kristian)