Denne Wiki'en skal vi bruke til flere av temaene vi har i Samfunnsøkonomi på vg3 på Sandvika.

Målet er IKKE å lage en kopi av læreboken (den har vi jo fra før av) eller Wikipedia, men stoffet presentert sett med deres øyne og formulert med deres ord, slik at det blir fortåelig og lett tilgjengelig for dere selv og deres medelever. Hovedmålene i læreplanen finner dere til venstre. De leder til sider der undermålene står, for hvert undermål er det mulig å skrive ulike tekster, avhengig av deres vinkling og fokus.

Klikk dere inn på hovedmålet, deretter det undermålet dere skal fordype dere i. Når dere da er på siden for undermålet lager dere overskriften til dokumentet dere skal skrive og lager en hyperkobling på overskriften, slik at den tar dere til en egen side som blir deres.

NB! Husk å oppgi kilder nederst i dokumentet deres i tillegg til fornavnene deres. For hvert hovedmål vil dere finne gode kilder som kan benyttes.