Mengdereguleringer (importkvoter) er en annen type importdempende tiltak. Da blir det satt en øvre grense for hvor mye som kan importeres av en bestemt vare fra et annet land. I WTO er landene blitt enige om å fjerne bruken av mengdereguleringer. I første omgang er mengdereguleringene erstattet av høye tollmurer. Planen er at denne tollen skal reduseres gradvis