Toll er en avgift på en vare eller tjeneste som blir importert. Prisen på produktet blir høyere og dette kan svekke konkurranseevnen til produktet sammenlignet med hjemmeproduserte varer.
Toll brukes på sterkt utsatte konkurrenter fra utlandet, men vi har også oppfostringstoll som skal hjelpe i en oppfostringsfase av hjemme bedrifter.